Blog

Par mums

SIA JLD apzaļumošanas uzņēmuma, Babītes novada kokaudzētava "Bulduri" ir dinamiski augoša kokaudzētava, kas nodarbojas ar dekoratīvo krūmu, koku, mūžzaļo augu un ziemciešu audzēšanu Latvijas tirgum. Kokaudzētava Bulduri ir vienīgais šāda profila uzņēmums Babītes novada un Jūrmalas apkaimē. 

Lai sekmīgi nostiprinātu savu vietu šajā biznesā Latvijā, tiek plānots paplašināt un pilnveidot kokaudzētavu ar mērķi izveidot augstākajiem standartiem atbilstošu nozari, uzlabot ražotās produkcijas kvalitāti, izveidot to kā pilnvērtīgu mācību bāzi Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Bulduru Dārzkopības vidusskola” audzēkņiem.
Kokaudzētavas kopējā platība ir gandrīz 9 ha, bet pavairošanas un audzēšanas lauki, un tirdzniecības laukums ir izvietoti 5 hektāros. Kokaudzētavai ir arī plašs ziemciešu mātes stādu lauks, kurā tiek ievāktas sēklas un spraudeņi.
Kokaudzētavai ir divas apkurināmās plēves siltumnīcas (kopā 400m2), kur ziemā tiek potētas rozes, bet pavasarī audzēti viengadīgo un daudzgadīgo puķu stādi.
Vēsture
1948.gadā Augusts Grunde pie bulduru dārzkopības tehnikuma liek pamatus kokaudzētavai, kuru tās vadītāja no 1962.gada Nora Skunstiņa 70-to gadu sākumā pārceļ ‘’pāri Lielupei’’ uz polderi. Tur attīstās arī pārējās Bulduru sovhoztehnikuma dārzkopības ražotnes un dekoratīvo stādu audzētava izaug par vienu no satura ziņā bagātākajām kokaudzētavām, ko pazīst un izmanto apstādījumu veidotāji visā Latvijā.
1999.gada septembrī esošo stādaudzētavas platību juridiski pārņem SIA „JLD” un uzsāk darba procesā iestrādāt mūsdienu tehnoloģijas. Kokaudzētavai „Bulduri” ir noslēgts līgums ar Valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Bulduru dārzkopības vidusskola” par praktisko apmācību jaunajiem dārzniekiem, kuri skolas programmā ir izvēlējušies specialitāti – stādu audzētājs.

Kokaudzētava „Bulduri” piedāvā:
• kvalitatīvu, pašu audzētu, Latvijas klimatiskajiem apstākļiem atbilstošu dekoratīvo augu stādāmo materiālu,
• Iespēju iegādāties preci visu sezonu, t.i.no agra pavasara līdz vēlam rudenim.
• Speciālistu konsultāciju par augiem, kas ir pieejami kokaudzētavā, to audzēšanu, kopšanu un stādījumu ierīkošanu

About us

Ltd. JLD is a landscaping company in Babites district arboretum "Bulduri ". It is a dynamically growing tree nursery that deals with growing ornamental bushes, trees, evergreen and wintergreen plants for Latvian market. Arboretum “Bulduri” is the only this kind of company around Babites district and Jurmala.

In order to successfully consolidate its place in the Latvian business environment we have planned to expand and improve the nursery in order to establish the highest standards in the industry, improve the quality of products and to make it as a full-fledged training base for new planters.

Tree nurseries total area is nearly 9 ha, but the propagation and cultivation fields as well as the commercial area is spread over 5 ha. Nursery also has a wide range of wintergreen mother plants field, where seeds and cuttings are collected.

Tree nursery has four heated greenhouses (total 900m2) where roses in winter are inoculated, but in spring annuals and perennial flower plants are grown.

History

In 1948 Augusts Grunde established the tree nursery near Bulduru Technical College, which its head from the 1962 Nora Skunstiņa in the early 70ties moves ''over'' Lielupe to the polders. There are developing also other Bulduri soviet technical schools gardening production units and ornamental plants nursery grows into one of the richest in terms of content , known and used by the greenery makers around Latvia.

In September 1999 Ltd. “JLD” takes over the seed-plot area and begins the process of introducing modern technology. Nursery "Bulduri" has a contract with the State limited liability company "Bulduru dārzkopības vidusskola" for practical training of young gardeners who are in school and have chosen specialty – seed plotter.

Tree nursery “Bulduri” offers:

  • qualitative, own grown, ornamental plants and planting material appropriate for Latvia`s climate.
  • a chance to buy goods all season, from early spring, till the end of autumn.
  • specialist consultation about plants, which are available in tree nursery, their cultivation, nursing and greenery organization.

 

Kontakti

Kokaudzētava „Bulduri”, Egļuciems, Babītes pagasts, Mārupes novads, LV – 2107

 

Tirdzniecība - Agnese Liepzare, Renārs Prūsis

 Mob.tālr.: +371 29206732; E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Projektu vadītāja - Sarmīte Liepiņa

Mob.tālr.: +371 26617706, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kokaudzētavas vadītājs - Kaspars Vēveris

Mob.tālr.: +371 22004723, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Darba laiks:
 
Darba dienās: Slēgts līdz pavasara sezonas sākumam
Sestdienās: Slēgts
Svētdienās:
Slēgts

Sky Bet by bettingy.com